Regulament

Declaratie pe propria raspundere

La ridicarea pachetului de concurs, va trebui sa semnati ca sunteti de acord si ati luat la cunostinta cele prezentate in declaratia pe propria raspundere.

Probele din cadrul Piteşti Half Marathon

  • Semimaraton individual – 21 de km alergare
  • Cros – 10 km alergare
  • Cursa populară – 5 km alergare
  • Cros copii (sub 16 ani)
  • – sub 8 ani – 300 m
  • – sub 9-12 ani – 600 m
  • – sub 13-15 ani – 1200 m

 

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul http://pitestitriathlon.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe site-ul http://pitestitriathlon.ro

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Evenimentului Pitesti Half Marathon.

Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA ȘI LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI

19 mai 2024, Piaţa Primăriei, Piteşti, Str. Victoriei.

ARTICOLUL 3. PREVEDERI GENERALE

3.1 Fiecare participant trebuie să ia la cunoştință prezentul regulament și să semneze o declaraţie de participare pe proprie răspundere, pusă la dispoziție de către organizator.

3.2 Pentru minori (persoane cu vârsta sub 18 ani), declaraţia trebuie să fie semnată de către unul dintre părinţii acestuia.

3.3 Participanții vor declara și semna în declarație că sunt apți pentru prestarea de efort fizic și că pot termina în bune condiții proba la care s-au înscris. Recomandăm efectuarea unui control medical de specialitate înainte de înscrierea la concurs.

3.4 Concursul este deschis oricărei persoane care are vârsta minimă stabilită de organizator și care se bucură de o stare de sănătate și o condiție fizică adecvate unui efort prelungit în regim competitiv.

ARTICOLUL 4. REGULI DE CONDUITĂ

4.1 Este obligatorie purtarea numărului de concurs la vedere, pe piept, precum și a cipului de cronometrare pe întreaga durată a concursului.

4.2 Este obligatorie returnarea cipului de cronometrare la terminarea concursului sau în caz de descalificare sau abandon, altfel o taxă de 50 de lei va fi achitată ulterior.

4.3 Participanții sunt obligați să se informeze asupra traseului competiției și să parcurgă integral traseul. Scurtarea traseului, precum și orice altă încălcare a regulamentului trage descalificarea (numele dvs. va fi marcat în clasament cu DSQ).

4.4 Este obligatorie purtarea unui echipament adecvat.

4.5 Concurenţii nu au voie să arunce pe traseu PET-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane, etc. Nerespectarea acestei reguli, precum și acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor vor atrage eliminarea participantului din concurs.

4.6 Concursul va fi considerat ca finalizat de către un concurent atunci când a parcurs în întregime traseul.  Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 180 de minute de la start pentru semimaraton și 90 de minute pentru cros.

Ora limită pentru întregul eveniment este ora 12:00, când se va deschide circulaţia. După deschiderea circulaţiei, fiecare concurent este obligat să părăsească traseul. Pentru a termina concursul, concurenţii pot să alerge pe trotuare şi să folosească trecerile de pietoni.

4.7 În măsura în care condiţiile meteo sau orice alţi factori externi nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul. Taxele de participare nu vor fi returnate.

ARTICOLUL 5. MECANISMUL COMPETIŢIEI

5.1 Reguli generale

5.1.1 Startul competitiei (Semimaraton, Cros, Cursa Populara) va fi la ora 9:00.

5.1.2 Traseul va fi marcat pe toată lungimea sa. Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage descalificarea concurentului. Concurentul trebuie să respecte regulile de conduită civică pe toată durata traseului.

5.1.3 În caz de imposibilitate de participare la competitie, taxa de participare nu se restituie. În schimb, concurentul poate transfera dreptul de participare unei altei persoane, notificând această schimbare organizatorului cu o saptămână înainte de eveniment.

5.1.4 Descalificarea:

Pe lângă cele menţionate mai sus, concurentul va fi descalificat dacă:

– nu respectă regulile competiției;

– manifestă un comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, voluntari, arbitri, public, alte persoane;

– modifică sau schimbă numerele de concurs;

– utilizează un mijloc de transport în timpul cursei;

– îşi părăseşte echipamentul pe traseu.

* Taxa de înscriere nu va fi returnată în caz de descalificare.

5.1.5 Siguranța

Pe toată durata concursului circulația rutieră va fi total restricționată.

Orice accident în care sunt implicați participanții, survenit în timpul desfășurării concursului din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, va fi exclusiv în responsabilitatea celor implicați în accident.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul concursului. Acestea vor fi strânse de voluntari și aduse la cutia de Obiecte Pierdute.

5.1.6 Kitul de concurs

– număr de concurs;

– tricou oficial;

– produse promoţionale de la sponsori;

– cronometrare individual automată pe bază de cip de cronometrare de unica folosinta;

– punct de alimentare  unde se vor putea consuma apă, fructe, biscuiți, etc.;

– revitalizare în zona de Start/Sosire;

– clasament online

– medalie de finisher pentru toți cei care termină cursele în timpul indicat;

– ambulanță;

– albume foto cu fotografii ale fiecărui participant;

Kitul de participare se ridică personal (doar participantii ce fac dovada au sosit din alta localitate in acea dimineata) de către participantul înscris online, pe baza unui act de identitate și al înmânării declarației de participare la eveniment completată și semnată.

Locaţia pentru predarea kiturilor va fi anunţată pe reţelele de socializare ulterior.

5.1.8 Oprirea / Retragerea din cursă:

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant dacă:

– s-a accidentat după start;

– starea fizică nu-i mai permite continuarea cursei;

– în cazuri excepţionale;

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numerele de urgență comunicate.

5.2. Clasament

5.2.1 Se va intocmi clasament separat pentru categoria open la fiecare dintre cele 3 probe. Castigatorii de la Open nu vor fi premiati si la categoria de varsta.

Pentru categoriile de varsta se vor premia primele 3 locuri, masculin și feminin.

5.2.2 Clasamente pe categorii de vârstă:
• 16-34 ani masculin , 16-34 feminin – cros, semimaraton si cursa populară;
• 35-44 masculin, 35-44 feminin – cros, semimaraton si cursa populară;

• 45-54 masculin, 45-54 feminin – cros, semimaraton si cursa populară.

• 55+ masculin, 55+ feminin – cros, semimaraton si cursa populară.

5.3 Premierea:

Vezi pagina dedicata Categorii si premiere – Pitesti Triathlon

ARTICOLUL 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare și parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Pitesti Half Marathon se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări. Cu toate aceastea, la locul de start si finish, va fi prezentă o ambulanţă pentru acordarea de asistenţă în caz de urgenţă.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este eliminat din lista participanților (înscrierea la eveniment este anulată).

Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

În caz de anulare a evenimentului din motive independente de voinţa organizatorilor, organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror costuri sau cheltuieli efectuate de participant în vederea participării la eveniment