Pe Arges in Jos

11 decembrie 2022

orele 10:00

Regulament

Probe

  • Semimaraton individual – 21 de km alergare
  • Cros 14 km – 14 km alergare
  • Cursa Populara 7 km – 7 km alergare
  • Cros copii (sub 16 ani)
  • – sub 8 ani – 300 m
  • – sub 9-12 ani – 600 m
  • – sub 13-15 ani – 1200 m

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul http://www.peargesinjos.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe site-ul http://www.peargesinjos.ro .

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Evenimentului Semimaraton „Pe Argeş în Jos”.

Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA ȘI LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI

11 decembrie 2022, Parcul Ştrand, Piteşti, strada Costache Negri

ARTICOLUL 3. PREVEDERI GENERALE

3.1 Fiecare participant trebuie să ia la cunostință prezentul regulament și să semneze o declaraţie de participare pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către organizator.

3.2 Pentru minori (persoane cu vârsta sub 18 ani), declaraţia trebuie să fie semnată atât de către unul dintre părinţii acestuia.

3.3 Participanții vor declara și semna în declarație că sunt apți pentru prestarea de efort fizic și că pot termina în bune condiții proba la care s-au înscris. Reomandăm efectuarea unui control medical de specialitate înainte de înscrierea la concurs.

3.4 Concursul este deschis oricărei persoane care are vârsta minimă stabilită de organizator și care se bucură de o stare de sănătate și o condiție fizică adecvate unui efort prelungit în regim competitiv.

ARTICOLUL 4. REGULI DE CONDUITĂ

4.1 Este obligatorie purtarea numărului de concurs la vedere, pe piept, precum și a cipului de cronometrare pe întreaga durată a concursului.

4.2 Este obligatorie returnarea cipului de cronometrare la terminarea concursului sau în caz de descalificare sau abandon.

4.3 Participanții sunt obligați să se informeze asupra traseului competiției și să parcurgă integral traseul. Scurtarea traseului, precum și orice altă încălcare a regulamentului trage descalificarea (numele dvs. va fi marcat în clasament cu DSQ)

4.4 Este obligatorie purtarea unui echipament adecvat.

4.5 Concurenţii nu au voie să arunce în parc PET-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane, etc. Nerespectarea acestei reguli, ca și acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor va atrage eliminarea participantului din concurs.

4.6 Concursul va fi considerat ca finalizat de către un concurent atunci când a parcurs în întregime traseul.  Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 180 de minute de la start pentru semimaraton, și 90 de minute pentru cros.

4.7 În măsura în care condiţiile meteo sau orice alţi factori externi nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul. Taxele de participare nu vor fi returnate.

ARTICOLUL 5. MECANISMUL COMPETIŢIEI

5.1 Reguli generale

5.1.1 Startul probelor va avea loc la ora 10:00.

5.1.2 Traseul va fi marcat pe toată lungimea sa. Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage ne-validarea probei concurentului. Concurentul trebuie să respecte regulile de conduită civică pe toată durata traseului şi să acorde prioritate pietonilor aflaţi în parc.

5.1.3 In caz de imposibilitate de participare la competitie, taxa de participare nu se restituie. În schimb, concurentul poate transfera dreptul de participare unui altei persoane, notificând această schimbare organizatorului.

5.2. CLASAMENT

5.2.1 Se vor premia primele 3 locuri de la fiecare probă (open), masculin și feminin.

5.2.2 Clasamente pe categorii de vârstă:
• 16-22 ani masculin , 16-22 feminin – cros și semimaraton
• 23-39 masculin, 23-39 feminin – cros și semimaraton
• 40+ masculin, 40+ feminin – cros și semimaraton

5.2.3 Crosul copiilor (sub 16 ani) este necompetitiv. Se vor premia primele 3 locuri, baieți și fete. Nu va exista clasament final cu toți participanții.

ARTICOLUL 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare și parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Semimaraton „Pe Argeş în Jos” se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este eliminate din lista participanților (înscrierea la eveniment este anulată).

Organizatorii se oblige să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

În caz de anulare a evenimentului din motive independente de voinţa organizatorilor, organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror costuri sau cheltuieli efectuate de participant în vederea participării la eveniment.