Pe Arges in Jos

10 decembrie 2023

Regulament

Probe

 • Maraton individual – 42 km
 • Semimaraton individual – 21 km 
 • Cros 10 km – 10 km
 • Cursa Populara  – 5 km
 • Cros copii (sub 16 ani)
 • – sub 8 ani – 300 m
 • – sub 9-12 ani – 600 m
 • – sub 13-15 ani – 1200 m

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul https://pitestitriathlon.ro/pe-arges-in-jos/regulament-pe-arges-in-jos. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe site-ul https://pitestitriathlon.ro/pe-arges-in-jos/regulament-pe-arges-in-jos.

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Evenimentului Semimaraton „Pe Argeş în Jos”.

Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA ȘI LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI

10 decembrie 2023, Parcul Ştrand, Piteşti, strada Costache Negri

ARTICOLUL 3. PREVEDERI GENERALE

3.1 Fiecare participant trebuie să ia la cunostință prezentul regulament și să semneze o declaraţie de participare pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către organizator.

3.2 Pentru minori (persoane cu vârsta sub 18 ani), declaraţia trebuie să fie semnată atât de către unul dintre părinţii acestuia.

3.3 Participanții vor declara și semna în declarație că sunt apți pentru prestarea de efort fizic și că pot termina în bune condiții proba la care s-au înscris. Reomandăm efectuarea unui control medical de specialitate înainte de înscrierea la concurs.

3.4 Concursul este deschis oricărei persoane care are vârsta minimă stabilită de organizator și care se bucură de o stare de sănătate și o condiție fizică adecvate unui efort prelungit în regim competitiv.

ARTICOLUL 4. REGULI DE CONDUITĂ

4.1 Este obligatorie purtarea numărului de concurs la vedere, pe piept, precum și a cipului de cronometrare pe întreaga durată a concursului.

4.2 Este obligatorie returnarea cipului de cronometrare la terminarea concursului sau în caz de descalificare sau abandon.

4.3 Participanții sunt obligați să se informeze asupra traseului competiției și să parcurgă integral traseul. Scurtarea traseului, precum și orice altă încălcare a regulamentului trage descalificarea (numele dvs. va fi marcat în clasament cu DSQ)

4.4 Este obligatorie purtarea unui echipament adecvat.

4.5 Concurenţii nu au voie să arunce în parc PET-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane, etc. Nerespectarea acestei reguli, ca și acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor va atrage eliminarea participantului din concurs.

4.6 Concursul va fi considerat ca finalizat de către un concurent atunci când a parcurs în întregime traseul.  Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 180 de minute de la start pentru semimaraton, și 90 de minute pentru cros.

4.7 În măsura în care condiţiile meteo sau orice alţi factori externi nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul. Taxele de participare nu vor fi returnate.

ARTICOLUL 5. MECANISMUL COMPETIŢIEI

5.1 Reguli generale

5.1.1 Startul probei de maraton va fi la ora 8:00, iar celorlalte probe la ora 10:00.

5.1.2 Traseul va fi marcat pe toată lungimea sa. Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage ne-validarea probei concurentului. Concurentul trebuie să respecte regulile de conduită civică pe toată durata traseului şi să acorde prioritate pietonilor aflaţi în parc.

5.1.3 In caz de imposibilitate de participare la competitie, taxa de participare nu se restituie. În schimb, concurentul poate transfera dreptul de participare unui altei persoane, notificând această schimbare organizatorului.

5.2. CLASAMENT

5.2.1 Se vor premia primele 3 locuri de la fiecare probă (open), masculin și feminin.

5.2.2 Clasamente pe categorii de vârstă:
• 16-34 ani masculin , 16-34 feminin – cursa populara, cros, semimaraton si maraton
• 35-49 masculin, 35-49 feminin – cursa populara, cros, semimaraton si maraton
• 50+ masculin, 50+ feminin – cursa populara, cros, semimaraton si maraton

5.2.3 Crosul copiilor (sub 16 ani) este necompetitiv. Se vor premia primele 3 locuri, baieți și fete. Nu va exista clasament final cu toți participanții.

ARTICOLUL 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare și parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Semimaraton „Pe Argeş în Jos” se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este eliminate din lista participanților (înscrierea la eveniment este anulată).

Organizatorii se oblige să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

În caz de anulare a evenimentului din motive independente de voinţa organizatorilor, organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror costuri sau cheltuieli efectuate de participant în vederea participării la eveniment.

ARTICOLUL 7. INSCRIEREA SI TAXA DE PARTICIPARE

Înscrierile la evenimentul “Maraton Pe Arges in Jos 2023″ incep în data de 23.10.2023 și sunt deschise până pe data de 04.12.2023 sau până la ocuparea locurilor disponibile.

Participantii se pot înscrie la una din probele competiției, completând formularul online de pe site-ul https://pitestitriathlon.ro/ până pe data de 04.12.2023. Pentru ca înscrierea sa fie validată plata trebuie făcută până pe 05.12.2023. După aceasta dată toate înscrierile nevalidate (pentru care nu s-a efectuat plata) vor fi anulate.

Pentru participantii copii (7–15 ani), înscrierea se face prin completarea și trimiterea formularului de înscriere de către un părinte sau tutore legal al minorului.

Nu este permisă înscrierea unei persoane la mai multe probe.

În ziua desfășurării concursului nu se fac înscrieri și nici modificări ale înscrierilor existente (schimbarea numelui participantului, schimbarea cursei etc.).

Taxa de înscriere este aceeași pentru toate cursele, după cum urmează:

90 lei fara tricou, respectiv 130 cu tricou pana pe data de 26.10.2023, in limita a 80 de concurenti 

115 lei fara tricou, respectiv 155 cu tricou pana pe data de 19.11.2023

130 lei fara tricou, respectiv 170 cu tricou pana pe data de 04.12.2023

Plata taxei de înscriere se face online în momentul înscrierii online sau în maximum o zi lucrătoare de la data completării formularului sau prin transfer bancar la:

Asociația Club Sportiv TRIT Pitesti

RO36BTRLRONCRT0479502601

În caz de neparticipare, taxa de înscriere nu se returnează.

ARTICOLUL 8. KITUL DE CONCURS 

Conținutul kitului de concurs:

 • Tricou tehnic cu mânecă lungă al evenimentului (doar pentru cei ce au optat pentru acesta la inscriere)
 • Număr concurs 
 • Produse din partea sponsorilor
 • Medalia evenimentului
 • Acces la clasamentul online

Programul și detaliile privind ridicarea kiturilor de concurs se vor anunta in apropierea evenimentului pe pagina de facebook a evenimentului. 

Kit-ul de concurs nu se poate trimite prin posta sau curier.

ATENȚIE: în ziua concursului vor fi distribuite kit-uri de concurs DOAR către participanții cu domiciliul în afara Municipiului Pitesti.