Marcea Winery Run

1 Octombrie 2023

ora 10:00

Regulament

Probele concursului vor fi:

L’Attitude pe o distanta de 6 km

Loungeitude pe o distanta de 12 km

ARTICOLUL 1. REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Regulamentul este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei româneşti, fiind disponibil pe site-ul http://pitestitriathlon.ro. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe site-ul http://pitestitriathlon.ro

Participanţii sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Evenimentului Marcea Winery Run

Prin participarea la acest eveniment, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. DATA ȘI LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI

1 octombrie 2023, Crama Marcea, Oras Stefanesti

ARTICOLUL 3. PREVEDERI GENERALE

3.1 Fiecare participant trebuie să ia la cunoştință prezentul regulament și să semneze o declaraţie de participare pe proprie răspundere, pusă la dispoziție de către organizator.

3.2 Pentru minori (persoane cu vârsta sub 18 ani), declaraţia trebuie să fie semnată de către unul dintre părinţii acestuia.

3.3 Participanții vor declara și semna în declarație că sunt apți pentru prestarea de efort fizic și că pot termina în bune condiții proba la care s-au înscris. Recomandăm efectuarea unui control medical de specialitate înainte de înscrierea la concurs.

3.4 Concursul este deschis oricărei persoane care are vârsta minimă stabilită de organizator și care se bucură de o stare de sănătate și o condiție fizică adecvate unui efort prelungit în regim competitiv.

ARTICOLUL 4. REGULI DE CONDUITĂ

4.1 Este obligatorie purtarea numărului de concurs la vedere, pe piept, precum și a cipului de cronometrare pe întreaga durată a concursului.

4.2 Este obligatorie returnarea cipului de cronometrare la terminarea concursului sau în caz de descalificare sau abandon, altfel o taxă de 50 de lei va fi achitată ulterior.

4.3 Participanții sunt obligați să se informeze asupra traseului competiției și să parcurgă integral traseul. Scurtarea traseului, precum și orice altă încălcare a regulamentului trage descalificarea (numele dvs. va fi marcat în clasament cu DSQ).

4.4 Este obligatorie purtarea unui echipament adecvat.

4.5 Concurenţii nu au voie să arunce pe traseu PET-uri, pahare, alte ambalaje, coji de banane, etc. Nerespectarea acestei reguli, precum și acţiunile lipsite de fair-play la adresa celorlalţi concurenţi sau a organizatorilor vor atrage eliminarea participantului din concurs.

4.6 Concursul va fi considerat ca finalizat de către un concurent atunci când a parcurs în întregime traseul.  Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 60 de minute de la start pentru cursa de 6 km și 120 de minute pentru cursa de 12 km.

Ora limită pentru întregul eveniment este ora 12:00. 

4.7 În măsura în care condiţiile meteo sau orice alţi factori externi nu vor permite desfăşurarea evenimentului în condiţii optime de siguranţă pentru participanţi, organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica traseul. Taxele de participare nu vor fi returnate.

ARTICOLUL 5. MECANISMUL COMPETIŢIEI

5.1 Reguli generale

5.1.1 Startul ambelor probe (6 km si 12 km) va fi la ora 10:00.

5.1.2 Traseul va fi marcat pe toată lungimea sa. Orice ieşire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage descalificarea concurentului. Concurentul trebuie să respecte regulile de conduită civică pe toată durata traseului.

5.1.3 În caz de imposibilitate de participare la competitie, taxa de participare nu se restituie. În schimb, concurentul poate transfera dreptul de participare unei altei persoane, notificând această schimbare organizatorului cu o saptămână înainte de eveniment.

5.1.4 Retragerea din cursa / Schimbarea probei la care se participa

Daca dintr-un motiv intemeiat doriti sa anulati participarea la cursa va rugam sa anuntati acest lucru la triatlonpitestievents@gmail.com, resursele noastre vor fi folosite mai eficient.

– Contributia de participare la eveniment NU ESTE RETURNABILA si nu va fi considerata contributie la un alt eveniment viitor organizat de noi.

– Totusi, aveti posibilitatea de a transfera locul altei persoane sau de a schimba traseul de concurs, trimitand un email de solicitare la triatlonpitestievents@gmail.com pana pe data de 25 septembrie 2023, ora 12.00. Dupa data de 25 septembrie 2023 aceste modificari se realizeaza achitand o contributie de modificare in valoare de 30 lei. Gasirea persoanei catre care veti face transferul intra in sarcina dumneavoastra.

5.1.5 Descalificarea:

Pe lângă cele menţionate mai sus, concurentul va fi descalificat dacă:

– nu respectă regulile competiției;

– manifestă un comportament nesportiv față de alți participanți, oficiali, voluntari, arbitri, public, alte persoane;

– modifică sau schimbă numerele de concurs;

– utilizează un mijloc de transport în timpul cursei;

– îşi părăseşte echipamentul pe traseu.

* Taxa de înscriere nu va fi returnată în caz de descalificare.

5.1.6 Siguranța

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul concursului. Acestea vor fi strânse de voluntari și aduse la cutia de Obiecte Pierdute.

5.1.7 Kitul de concurs

– număr de concurs;

– o sticla de vin productie Marcea

– produse promoţionale de la sponsori;

– cronometrare individual automată;

– punct de alimentare  unde se vor putea consuma apă, fructe, vin, etc.;

– revitalizare în zona de Start/Sosire;

– clasament online

– medalie de finisher sub forma de pahar personalizat pentru toți cei care termină cursele în timpul indicat;

– ambulanță;

– albume foto cu fotografii ale fiecărui participant;

Kitul de participare se ridică personal de către participantul înscris online, pe baza unui act de identitate și al înmânării declarației de participare la eveniment completată și semnată.

Locaţia pentru predarea kiturilor va fi anunţată pe reţelele de socializare ulterior.

5.1.8 Oprirea / Retragerea din cursă:

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant dacă:

– s-a accidentat după start;

– starea fizică nu-i mai permite continuarea cursei;

– în cazuri excepţionale;

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să-i informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numerele de urgență comunicate.

5.2. Clasament si premiere

Premierea se va face doar pe categorii de varsta.

5.2.1 Clasamente pe categorii de vârstă:

  • 16-34 ani masculin , 16-34 feminin;
  • 35-44 masculin, 35-44 feminin;
  • 45-54 masculin, 45-54 feminin.
  • 55+ masculin, 55+ feminin

ARTICOLUL 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participanţii au obligaţia de a respecta recomandările organizatorilor privind înscrierea şi prezentarea la sosire pentru înregistrare și parcurgerea integrală a traseului.

Participarea la Marcea Winery Run se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări. Cu toate aceastea, la locul de start si finish, va fi prezentă o ambulanţă pentru acordarea de asistenţă în caz de urgenţă.

Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la înscrierea în Competiţie şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi documente. În cazul în care se dovedeşte că înscrierea la eveniment s-a făcut prin fraudă, concurentul este eliminat din lista participanților (înscrierea la eveniment este anulată).

Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale. Prin urmare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.

În caz de anulare a evenimentului din motive independente de voinţa organizatorilor, organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror costuri sau cheltuieli efectuate de participant în vederea participării la eveniment

ARTICOLUL 7. ŞEDINŢA TEHNICĂ

Sedinta tehnica va fi facuta inaintea competitiei si va fi prezentat traseul cu locatia punctelor de control si a celor de hidratare.